Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2021-07-11

Församlingstidningar från Upplands Väsby Missionsförsamling
period 2007-06 t o m sista pappersutgåvan 2021-03
 

Innehåll : artikelöversikt, församlingstidning, länkar,

Församlingstidningen Det händer i Missionskyrkan

Församlingen har kvartalsvis sedan 1970-talet skapat ett församlingsblad/tidning som delats ut till medlemmar
och gäster som kommer till kyrkan.
Av dessa finns följande åtkomliga via webben (i omvänd kronologisk ordning), som enbart enskilda artiklar men
från 2019 försöker vi skapa hela tidningen i en fil:
Tyvärr avslutas denna tidning som pappersutgåva med numret från 2021-03.
Följande nummer finns åtkomliga via kyrkans närarkiv, se
pdf-format. Varje blad omfattar 20 A5-sidor inklusive omslag och har en likartad struktur med återkommande teman som
Pastorn har ordet, Program för 3 månader, Omvärlden, I Fokus,
equmenia-sidan (ungdomsverksamhet fd SMU), Styrelsen informerar och Församlingsboken.
Av tekniska skäl saknas vissa artiklar och omslagen pga utrymmesskäl på datorminnet.

Länkar