Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2020-06-05
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2020-06
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Församlingstidningen, sommaren 2020

Period: juni-september, utgiven 2020-06-06 tema: Corona-tider

Hela församlingstidningen, sommaren 2020 i pdf (3 MB)

Artiklar ur församlingstidningen, sommaren 2020


Länkar