Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2021-05-04
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2019-09
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
P g a att hela tidningen är för stor att lagras här och
att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen,
så har vi här samlat några artiklar ur tidningen.
Materialet presenteras både som i format pdf och bildformat png, det senare ger bättre bildkvalite men
innehåller bara en sida per fil.
Artikelkopior kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Artiklar ur församlingstidningen, hösten 2019

Period: juni - september, utgiven 2019-09-19, tema: Till jordens yttersta gräns (Equmeniakyrkans temaår)
 • ---Hela tidningen i pdf, storlek 6.5 MB
 • Omslagsbild - solnedgång vid Visby i png
 • Välkommen till församlingstidningen (av IngemarHagengran), innehåll sid 2 i png
 • Annonser sid 3 i png
 • Välkommen-Vinna-Vårda-Växa dvs Pastorn har ordet via Stefan Andersson, i png-format sid4 och sid5
 • Gudstjänstprogram september-november, sid 6-7 i 2 png-filer sid 6 och sid 7 med Tisdagsprogram
 • Upplevt: Tom Broberg presenterar sig i Vår nye ungdomsledare Tomppa i png och installeras till tjänst, bildkollage i png
 • Omvärld: Intressant liv - vidgade perspektiv, om Anonyma Alkoholister och Kristna i Kina, i png
 • Upplevt: Uppmärksamma våra sommarcafetalare och att Flygplan krashade i kyrkorgel, i png
 • Upplevt: Till det nya landet Sverige - Fidaa och Najah berättar för Monika Tiger, i 2 filer png-format sid12 och sid13
 • Upplevt: med Arbetsveckans resultat, bildkollage sida 14 i png
 • Kultur: Birgitta och Gunter Wohlfeil berättar om Sommarcafe på Västeråsutflykt, sida 12 i png
 • Kultur: Höstens sång och musik, i png
 • equmenia-sidan: där presenteras Höstuppstart för equmenia av Lotta Svensson, sid 17 i png-format
 • Styrelsen informerar via styrelsemedlem Christer Larsson, sid 18 i png-format
 • Församlingsboken, sid 19, i png:
 • Baksidan 20 med bild Blommande dikesren + dikten Vår jord bok av Evert Amnerfors i png-format

  Länkar