Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2018-11-30
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2018-12
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
P g a att hela tidningen är för stor att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur tidningen.
Materialet presenteras både som i format pdf och bildformat png, det senare ger bättre bildkvalite men innehåller bara en sida per fil.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Artiklar ur församlingstidningen, vintern 2018/2019

Period: December 2018 - mars 2019, utgiven 2018-12-11, tema: Kraft

Länkar