Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@equmeniakyrkan.nu) - ändrad 2021-07-11
Uppl.Väsby Missionskyrka - Församlingsbladsartiklar 1975-2021

Översikt av Församlingsbladsartiklar 1975-2021
från Upplands Väsby Missionsförsamling
 

Innehåll : Syfte, artiklar, typer, personer, åtkomst, länkar, sidohistorik

Syfte

Upplands Väsby Missionsförsamling har en lång historia med regelbundna utskick av församlingsblad eller tidning.
Senaste period med församlingstidningar utgavs i tryckt pappersform under perioden 1967..2021-03.
Framtiden innebär digital utgivning.
Här följer en förteckning över tidningar i vårt arkiv från 1975 samt
en förteckning över artiklars titlar, författare och nyckelord som antyder vad artikeln handlat om.
  Filer: Data är uppdelade i flera filer:
 1. Artiklar: med titel och beskrivning av innehåll
 2. Författare:namn och antal bidrag
 3. Personer: vissa frekventa namn har förkortats i Artiklar
 4. Typer: termer som grovt klassificerar artikelns typ
 5. Åtkomst: åtkomst av fysisk tidning i kommunens och kyrkans närarkiv och om artiklar finns läsbar via Internet

Aktuella notiser

Förteckningen är skapad 2021-06 och kan ge bidrag till församlingens historia.

Artiklar

Förteckning över artiklars titel, innehåll, författare och typ.
Finns i
 • Excel-format (1417 poster 210531) och
 • pdf-format (sorterad i kronologisk ordning, liggande A4, läs första 58 av 116 sidor).
   Kolumnrubriker:
  1. År: intervall 1975-2021
  2. Nummer: nummer 1..4 dvs mars, juni, september, december (+ några extra 5,6)
  3. sidor: sidor som artikeln fanns i tidningen
  4. kommun: 'k'=tidningen finns i kommunarkivet, '?k': saknas
  5. Typ: ett av flera förslag till typindelning, se alternativ i pdf-format (30 poster 210530)
   ...... notera att typen är ett av många önskvärda (och kanske bättre) alternativ
  6. Författare: namn på författare eller '?Förf'=saknas,
   .......notera att vissa förkortningar finns i Excel-format och i pdf-format (49 poster)
  7. Titel:artikelns titel, notera att ibland är den upp-/avdelad så att det viktigaste ordet kommer först (t ex intervjuades namn)
  8. om: nyckelord som antyder vad artikeln handlar om
  9. anm: notis

  Personer, författare, intervjuade

 • Förteckning över artikelförfattare och antal bidrag, i pdf, sorterad på antal artiklar per namn.
 • Lista över intervjuade personer (53 artiklar 210606) i Excel, och i pdf (liggande A4, 2 sidor).

  Åtkomst och arkiverade tidningar

 • Följande tidningar finns lagrade i olika arkiv, se i Excel-format och pdf-format (196 exemplar),
  där 'k' anger kommunens arkiv, 'y' anger kyrkans närarkiv i kopieringsrummet, '?' anger saknas

 • Kyrkans närarkiv innehåller följande 106 tidningar enligt pdf-lista.

 • Vissa artiklar och hela tidningar finns åtkomliga via Internet från 2007, se förteckning.

  Länkar


  Denna sidas utvecklingshistoria