Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2019-12-02 (2017-09-20)
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2017-09
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Församlingstidningen, hösten 2017

Period: September-december 2017, utgiven 2017-09-24, tema: Ny ledning

Hela tidningen i pdf

(filstorlek 4.5 MB)

Artiklar ur församlingstidningen, hösten 2017


Länkar