Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@telia.com) - ändrad 2010-01-05
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling församlingsblad 2009-10
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling. P g a att ett helt blad är för stort att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur bladet. Artiklar kan även beställas via
goran.neider@telia.com.


Ett extra höstblad i avvaktan på församlingsbladet 4/10 2009

Period: September 2009, utgiven 2009-09-06
Gudstjänstprogram september, sid 2-3 i pdf

Vår nye pastor Göran Bondesson började hos oss 2009-09-01 och nås via epost goran.bondesson@upplandsvasby.missionskyrkan.se


Artiklar ur församlingsblad, hösten 2009

Period: Oktober-november 2009, utgiven 2009-10-04 (senarelagd p g a pastorsinstallation 27/9)

Länkar