Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2021-05-04
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2020-03
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Församlingstidningen, våren 2020

Period: mars-juni, utgiven 2020-03-15 tema:

Hela församlingstidningen, våren 2020 i pdf (2 MB)

Artiklar ur församlingstidningen, vinter 2019/2020


Länkar