Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2016-11-06
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2016-12
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
P g a att hela tidningen är för stor att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur tidningen.
Materialet presenteras både som i format pdf och bildformat png, det senare ger bättre bildkvalite men innehåller bara en sida per fil.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Artiklar ur församlingstidningen, vintern 2016-2017

Period: December-mars 2017, utgiven 2016-11-26, tema:

Länkar