Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2019-12-07 (2015-11-24)
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2015-12
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Hela tidningen, vintern 2015-2016

i pdf (storlek 5.5 MB)
Period: December-mars 2016, utgiven 2015-11-29, tema: Vakansperiod

Artiklar ur församlingstidningen, vintern 2015-2016


Länkar