Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@telia.com) - ändrad 2010-01-01
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling församlingsblad 2009-12
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling. P g a att ett helt blad är för stort att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur bladet. Artiklar kan även beställas via
goran.neider@telia.com.


Artiklar ur församlingsblad, vintern 2009/2010

Period: December 2009 - mars 2010, utgiven 2009-12-28

Länkar