Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@telia.com) - ändrad 2010-01-01
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling församlingsblad 2008-11
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling. P g a att ett helt blad är för stort att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur bladet. Artiklar kan beställas via
goran.neider@telia.com.


Artiklar ur församlingsblad, vintern 2008/2009

Period: December - mars 2009, utgiven 2008-11-29.

Länkar