Sidansvarig: Göran Neider (goran@neider.se) - ändrad 2019-12-07
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Församlingsblad 2012-06 från Upplands Väsby Missionsförsamling
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artiklar kan även beställas via
goran@neider.se.


Hela tidningen, sommarenen 2012

i pdf (storlek 4.0 MB) Period: Juni - september 2012, utgiven 2012-06-10 - Tema: vårt internationella arbete

Artiklar ur församlingsblad, sommaren 2012


Länkar