Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2019-07-16-14
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2019-03
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
P g a att hela tidningen är för stor att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur tidningen.
Materialet presenteras både som i format pdf och bildformat png, det senare ger bättre bildkvalite men innehåller bara en sida per fil.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Hela församlingstidningen, våren 2019 i pdf (4.6 MB)

Artiklar ur församlingstidningen, våren 2019

Period: mars - juni, utgiven 2019-03-17, tema: Nya projekt

Länkar