Sidansvarig: Göran Neider (goran@neider.se) - ändrad 2020-09-22
Uppl.Väsby Missionsförsamling 100 år 1995

Upplands Väsby Missionsförsamling 100-årsskrift 1995
Skrift som skannats 2020 inför 125-års jubileum 2020
 

Syfte och målgrupp

Denna sida innehåller skriften
Glimtar ur ett hundarårigt församlingsliv -
- Wäsby missionsförening 1895 - Upplands Väsby missionsförsamling 1995
.
Redaktion: Göran Neider och Lena Lönnqvist.
Skriften finns i tryckt form men är på upphällning. Den är mest avsedd för medlemmar i och betjänade av Upplands Väsby Missionsförsamling.


Kapitelvis åtkomst

Skriften för åren 1995-2005 är "skannad" som bilder dvs ej sökbar text.
Skanningen har många skönhetsfläckar som på sikt skall rättas.