Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@telia.com) - ändrad 2010-01-01
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling församlingsblad
Utdrag enligt Göran Neider
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling. P g a att ett helt blad är för stort att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur bladet. Artiklar kan beställas via
goran.neider@telia.com.


Artiklar ur senaste församlingsblad, ht 2007

Period: September - november 2007, utgiven 2007-09-06.

Länkar