Sidansvarig: Göran Neider (goran@neider.se) - ändrad 2021-06-20
Uppl.Väsby Missionsförsamling Inspelat 2021

Inspelade gudstjänster under 2021
i Upplands Väsby Missionskyrka
 

Syfte och målgrupp

Denna sida förtecknar gudstjänster som spelats in med enbart ljud eller som video.
(Inom parantes anges under vilken inspelad tid som predikan pågår.)
Den är mest avsedd för medlemmar i och betjänade av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Inspelningar under 2020 finns här

Inspelningar år 2021

 1. Söndag 3/1 11 Gudstjänst Video 41 min, klicka här
  Tema: Guds hus.
  Predikan Ulf Bergsviker (7..32). Gudstjänstledning: Joakim Wohlfeil.
  Musik: Lena Wohlfeil. Solosång: Helena Eriksson.
  Inspelning: Torbjörn Lundberg.
  -
 2. Söndag 10/1 11 Gudstjänst Video 36 min, klicka här
  Tema: Jesu dop.
  Predikan Stefan Andersson (6..9..18).
  Musik: Olov Olofsson, psalmsång av Stefan, Torbjörn, Olov O.
  Inspelning: Torbjörn Lundberg.
  -
 3. Söndag 17/1 11 Gudstjänst Video 33 min, klicka här
  Tema: Livets källa.
  Predikan Stefan Andersson (6..8+10..19).
  Musik: Torbjörn Lundberg, psalmsång av Eva Anfält, Stefan, Peter Novara, Torbjörn.
  Inspelning: Torbjörn Lundberg.
  -
 4. Söndag 24/1 11 Gudstjänst Video 55 min, klicka här
  Tema: Jesus skapar tro.
  Predikan Stefan Andersson (24..34). Gudstjänstledning: Magnus Kindbom
  Musik: Kristina Holm, psalmsång av Lotta Svensson, Eva Lenestad, Stefan, David, Winnie, Sune Grafström
  presentation och invigning av 2 nya medarbetare: Winnie och David Olofsson (10..18) + deras sång (19..24+35..39)
  Inspelning: Ingemar Hagengran
  -
 5. Söndag 31/1 11 Gudstjänst Ljudinspelning 40 min, klicka här
  Tema: Nåd och tjänst.
  Predikan Christina Molin (7..26), Gudstjänstledning: Eva Lenestad
  Sång och musik: Lena Wohlfeil,
  Inspelning: Staffan Jernberg
  -
 6. Söndag 7/2 11 Gudstjänst Video 67 min, klicka här
  Tema: Uppenbarelsens ljus.
  Predikan David Rönn (24..48)
  Musiker: Olov (22..24) och Winnie Olofsson (15..18), Jan Hermansson, psalmsång av Winnie Olofsson, Christina och Sune Grafström, Jan Hermanson.
  Inspelning: Andre, Vitor och Jan Hermansson
  -
 7. Söndag 14/1 11 Gudstjänst Ljudinspelning 65 min, klicka här
  Tema: Kärlekens väg.
  Predikan Stefan Andersson (31..48), parentation över Kerstin Hellman (24..31).
  Gudstjänstledning: Katarina Neider och Staffan Jernberg.
  Sång av Ellen Jernberg (11..14, 18..21, 61..65). Musiker: Olov Olofsson, Staffan Jernberg och Christer Sjörin.
  Inspelning: Hendrik Vare.
  -
 8. Söndag 21/2 Gudstjänst -årshögtid Video 36 min, klicka här
  Tema: En kyrka för hela livet - där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och hela världen.
  Predikan Stefan Andersson (15..25) Sune Grafström leder.
  Musiker: Torbjörn Lundberg psalmsång av Stefan, Eva Anfält, Peter Novara, Sune Grafström,
  Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 9. Söndag 28/2 11 Gudstjänst Video 45 min, klicka här
  Tema: Den kämpande tron.
  Predikan: Åke Jonsson (15..33).
  Gudstjänstledning: Henrik Isaksson (7..12, illustrerar Jacobs kamp)
  Musik och sång: Lena Wohlfeil, psalmsång av manskvartett.
  Inspelning: Torbjörn Lundberg.
  -
 10. Söndag 7/3 11 Gudstjänst Ljudinspelning 62 min, klicka här
  Tema: Kampen mot ondskan.
  Predikan David Rönn (25..43),
  Gudstjänstledning: Ingemar Jarlebring
  Sång av Lena Wohlfeil (15.., 23.., 50..) Musik: Kristina Holm
  Inspelning: Staffan Jernberg
  -
 11. Söndag 14/3 11 Gudstjänst Video 51 min, klicka här
  Tema: Livets bröd.
  Predikan: Stefan Andersson (22..30).
  Betraktelse på engelska av Winnie Olofsson (12..17) med svensk text,
  Gudstjänstledning: Eva Anfät, Ankie Johansson.
  Musik: Torbjörn Lundberg, Olov Olofsson.
  Sång: Winnie Olofsson (46..50), psalmsång av kvintett.
  Inspelning: Torbjörn Lundberg.
  -
 12. Söndag 21/3 11 Gudstjänst - Jungfru Marie bebådelsedag Video 46 min, klicka här
  ekande ljud, utlovad ljudfil sasknas?
  Tema: Guds mäktiga verk;d.
  Predikan: Suzanne Molin (15..34).
  Gudstjänstledning: Christina Grafström
  Musik: Kristina Holm, psalmsång av trio.
  Inspelning: Jan Hermansson, Hendrik Vare
  -
 13. Söndag 28/3 11 Gudstjänst Palmsöndagen Video 38 min, klicka här
  Tema: Vägen till korset.
  Svagt mikrofonljud med brus
  Predikan av Stefan Andersson (17..23), som leder och sjunger psalmerna
  Musik: Olov Olofsson.
  Inspelning: Ingemar Hagengran, Torbjörn Lundberg.
  -
 14. Långfredag 2/4 11 Gudstjänst - en dag för besinning Video 55 min, klicka här
  Tema: Korset - ingen annan Gud har sår.
  Svagt mikrofonljud med brus
  Predikan av Sven-Olof Jernberg (25..38) vasst ljud, dimmigt bildfokus. Stefan Andersson leder.
  Musik: Olov Olofsson. Psalmsångare: Stefan A, Catharina L, Gunter W.
  Inspelning: Torbjörn Lundberg, Staffan Jernberg.
  -
 15. Påskdagen 4/4 11 Gudstjänst Video 62 min, klicka här
  Tema: Kristus är uppstånden.
  Stefan Andersson leder. Vittnesbörd (23..29) och predikan (32..48) av Winnieross Olofsson (engelska med svensk textremsa) och Stefan Andersson.
  Musik: Olov Olofsson. Psalmsångare: Stefan A, Catharina L, Gunter W, Winnie, Ingeborg + Karl-Åke Isaksson
  Inspelning: Torbjörn Lundberg
  -
 16. Söndag 11/4 11 Gudstjänst Ljudinspelning 55 min, klicka här
  Tema: Påskens vittnen.
  Predikan David Rönn (9..38),
  Gudstjänstledning: Eva Lenestad
  Musik: Olov Olofsson
  Inspelning: Hendrik Vare
  -
 17. Söndag 18/4 11 Gudstjänst Video 43 min, klicka här
  Tema: Den gode herden.
  Joakim Wohlfeil leder. Predikan: Johanna Ågestad, pastor i Åbybergskyrkan (12..29)
  Sång och musik: David Olofsson (sång 7..12, 39..43) Psalmsångare: Gunter W, Winnie, Karl-Åke Isaksson, Joakim
  Inspelning: Ingemar Hagengran & Staffan Jernberg
  -
 18. Söndag 25/4 11 Gudstjänst Video 46 min, klicka här
  Tema: Vägen till livet.
  Stefan Andersson leder och predikar (16..29)
  Musiker: Olov Olofsson, postludium Romeau: Menuet en Rondeau Eco
  Inspelning: Torbjörn Lundberg
  -
 19. Söndag 2/ 11 Gudstjänst Ljudinspelning 59 min, klicka här
  Tema: Att växa i tro.
  Predikan: Winnieross Olofsson (27..41),
  Gudstjänstledning: Magnus Kindbom.
  Stefan Andersson intervjuar diakonpraktikant (19..22) samt förrättar parentation över Gunnar Arvidsson (23..27)
  Musik: Kristina Holm.
  Inspelning: Hendrik Vare.
  -
 20. Söndag 9/5 11 Gudstjänst Video 38 min, klicka här
  Tema: Bönen.
  Stefan Andersson leder och predikar (15..25)
  Musiker: Torbjörn Lundberg
  Inspelning: Torbjörn Lundberg
  -
 21. Söndag 16/5 11 Gudstjänst Video 50 min, klicka här
  Tema: Hjälparen kommer.
  Staffan Jernberg leder, Sven-Olov Jernberg predikar (13..33)
  Solist: Ellen Jernberg (11..13, 37..40, 46..49), musik: David Olofsson
  Psalmsångare: Stefan Andersson, Staffan, Nina Neider, Ellen, David,
  Inspelning: Ljud: Hendrik Vare, Foto: Torbjörn Lundberg
  -
 22. Söndag 23/5 Pingstdagens Gudstjänst Video 47 min, klicka här
  Tema: Den helige Anden.
  Stefan Andersson leder och predikar (10..26)
  Sång och musik: David Olofsson
  Inspelning: Ljud: Hendrik Vare, Foto: Torbjörn Lundberg
  -
 23. Söndag 30/5 Gudstjänst Den Heliga Trefaldighetens Dag och Missionsdagen Video 63 min, klicka här
  Tema: Gud - Fader, Son och den Helige Ande.
  Predikan: Sune Grafström (22..46) med bildstöd.
  Gudstjänstledning och sång: Jan Hermansson.
  Sång och musik: Ellen Jernberg (3..5, 17..21, 55..58) med Basement Boys Band =
  (medlemmar JanH, Christer S, Staffan J: 0..3, 61..63).
  Tekniker: Vitor & André Hermansson (ny utrustning).
  -
 24. Söndag 6/6 Gudstjänst Video 44 min, klicka här
  Tema: Vårt dop.
  Gudstjänstledning och predikan (11..15, 20..32): Stefan Andersson
  Organist:Olov Olofsson
  Tekniker: David Rönn (ljud), Torbjörn Lundberg (bild)
  -
 25. Söndag 13/6 Gudstjänst Video 52 min, klicka här
  Tema: Kallelse till Guds rike.
  Predikan: Åke Jonsson (21..36)
  Gudstjänstledning: Svante Svensson och Sune Grafström
  Musiker: Olov Olofsson
  Tekniker: Staffan Jernberg
  -
 26. Söndag 20/6 Gudstjänst Video 49 min, klicka här
  Tema: Förlorad och återfunnen.
  Predikan: Christina Molin (21..37)
  Gudstjänstledning: Ingemar Jarlebring, David Rönn (text)
  Musiker: Torbjörn Lundberg
  Tekniker: Torbjörn Lundberg
  -