Sidansvarig: Göran Neider (goran@neider.se) - ändrad 2021-02-13
Uppl.Väsby Missionsförsamling Inspelat 2020

Inspelade gudstjänster under 2020
i Upplands Väsby Missionskyrka
 

Syfte och målgrupp

Denna sida förtecknar gudstjänster som spelats in med enbart ljud eller som video.
(Inom parantes anges under vilken inspelad tid som predikan pågår.)
Den är mest avsedd för medlemmar i och betjänade av Upplands Väsby Missionsförsamling.

Inspelningar 2020

 1. söndag 22 mars Gudstjänst. Video 58 min, klicka här
  Tema: Guds mäktiga verk. Pastor Stefan Andersson leder och predikar (18-42), vid piano Joakim Wohlfeil.
  Videoinspelning: Tom Broberg och ljud Ingemar Hagengran
  -
 2. söndag 29 mars Gudstjänst. Video 50 minuter klicka här
  Tema: Försonaren. Förberedelser: Staffan Jernberg, ledning Christina Grafström,
  predikan av Sune Grafström (13:30-35:30), organist Torbjörn Lundberg.
  Inspelning: Tom Broberg och ljud Ingemar Hagengran.
  -
 3. Torsdag 2 april - Tankar inför påskveckan. Video 10 min, klicka här
  Pastor Stefan Andersson introducerar oss till påsken med bibelord och betraktelse.
  Inspelning: Tom Broberg
  -
 4. Palmsöndagen 5 april Gudstjänst. Ljudinspelning 61 min, klicka här
  Tema: Vägen till korset.
  2 nya medlemmar välkomnas (15-23), predikan av Stefan Andersson (25-44),
  musiker Olov Olofsson. Inspelning Torbjörn Lundberg.
  -
 5. Skärtorsdag 9 april. Ljudinspelning 54 min, klicka här
  Tema: Det nya förbundet
  Stefan Andersson leder och predikar - Olov Olofsson orgel - Inspelning Staffan Jernberg
  -
 6. Påskdagen 12 april Gudstjänst. Video 72 min, klicka här
  Tema: Kristus är uppstånden! - Stefan Andersson leder och tolkar
  Winnieross Olofsson predikan (på engelska, 30..55 min).
  Olov Olofsson organist. Tom Brobeg inspelning och bön för barnen (10..13).
  -
 7. Söndag 19/4 11 Gudstjänst. Ljudinspelning 60 min, klicka här
  Tema: Påskens vittnen. Stefan Andersson leder och predikar (26-42).
  Organist Torbjörn Lundberg. Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 8. Söndag 26/4 11 Gudstjänst. Video 70 min, klicka här
  Tema: Den gode herden. Eva Anfält o Ankie Johansson leder, David Rönn predikar (21-53).
  Organist Kristina Holm. Inspelning Torbjörn Lundberg (video), Svante Svensson (ljud).
  -
 9. Söndag 3/5 11 Gudstjänst. Ljudinspelning 59 min, klicka här
  Tema: Vägen till livet. Stefan Andersson leder och predikar (24-44). Organist Kristina Holm.
  Skatten för barnen (11-20). Inspelning: Catharina Lundberg.
  -
 10. Söndag 10/5 11 Gudstjänst. Video 55 min, klicka här
  Tema: Att växa i tro.
  åke Jonsson predikar (23.. 43, inspelat i tom, ekande kyrkolokal 5/5, starkt ljud).
  Sune Grafström leder, Organist Torbjörn Lundberg, Jan Hermansson: gitarr/sång/textläsning.
  Inspelning: Torbjörn Lundberg (predikan), Jan Hermansson (video), Hendik Vare (ljud), Tom Broberg (redigering)
  -
 11. Söndag 24/5 11 Gudstjänst. Ljudinspelning 64 min, klicka här.
  Tema: Hjälparen kommer - Eva Lenestad leder. David Rönn predikar. (16-45).
  Kristina Holm orgel och textläsning. Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 12. Söndag 31/5 Pingstdagens Gudstjänst. Ljudinspelning 71 min, klicka här
  Tema: Den Helige Ande. Stefan Andersson predikar (33-56)
  - Skatten för barnen med Eva Andersson - Winnieross Olofsson vittnesbörd (9-13)
  Olov Olofsson orgel. Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 13. Söndag 7/6 - Gudstjänst. Ljudinspelning av hela gudstjänsten 67 min, klicka här
  - Gudstjänstledare och sång Janne Hermansson - Musik Olov Olofsson -
  Videoinspelning av predikan med Suzanne Molin, Videopredikan 20 min, klicka här
  Inspelning: Torbjörn Lundberg (predikan), Jan Hermansson (ljud), Staffan Jernberg (ljud).
  -
 14. Söndag 12/7 11 Gudstjänst. Ljudinspelning 62 min, klicka här
  Apostladagens tema: Sänd mig. David Rönn leder och predikar. (18-47).
  Kristina Holm orgel. Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 15. Söndag 9/8 11 Gudstjänst. Ljudinspelning 63 min, klicka här
  Tema: Goda förvaltare - Staffan Jernberg leder, Sven-Olof Jernberg predikar. (20-47).
  Olov Olofsson orgel. Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 16. Söndag 23/8 11 Gudstjänst. Ljudinspelning 62 min, klicka här
  Tema: Tro och liv - Magnus Kindbom leder, Stefan Andersson predikar. (20-40).
  Kristina Holm orgel. Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 17. Söndag 30/8 11 Gudstjänst. Video 80 min, klicka här
  Tema: Friheten i Kristus.
  Gudstjänstledare Joakim Wohlfeil, predikan Henrik Isaksson (20-52, svagt ljud) och musik Lena Wohlfeil.
  -
 18. Söndag 4/10 11 Gudstjänst - 125-årshögtid (med förskjutning) Video 80 min, klicka här
  Tema: änglarna - Heliga Mikaels dag.
  Gudstjänstledare Stefan Andersson med historia till nutid (9/13-22 minuter)
  predikan av Jenny Dobers, Equmeniakyrkans Regionale kyrkoledare i Stockholm (45-66 minuter)
  musik Olov Olofsson, vittnesbörd Winniefrid Olofsson (35..40 minuter)
  Inspelning och introduktör: Torbjörn Lundberg, ljud: Ingemar Hagengran och Hendrik Vare
  -
 19. Söndag 18/10 11 Tillsammans-Gudstjänst. Ljudinspelning 72 min, klicka här
  Tema: Trons kraft - Stefan Andersson leder, Micael Ryefalk om sin missionskallelse till massajer i Tanzania,
  Bibeldrama (David-Goliat) av GunBritt Rönn. Olov Olofson orgel.
  Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 20. Söndag 25/10 11 Gudstjänst med nattvard Video 80 min, klicka här
  Tema: Att leva tillsammans.
  Gudstjänstledare Joakim Wohlfeil, predikan Stefan Andersson (23-47, svagt ljud) och
  musik Lena Wohlfeil och Kristina Holm. Inspelning: Jan Hermansson
  -
 21. Allhelgonadagens gudstjänst 1/11 11 med
  Andakt med ljuständning över under året avlidna medlemmar och vänner (6..9)
  Ljudinspelning 35 min, klicka här
  Tema: Vårt eviga hopp
  - Betraktelse (15..22) och ledning Stefan Andersson
  Bibelläsning Sune Grafström (5+13) Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 22. Söndag 8/11 10 Gudstjänst (förinspelad, inga kyrkobesökare).
  Ljudinspelning 46 min, klicka här
  Tema: Frälsningen - Stefan Andersson leder och predikar (16..32).
  Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 23. Söndag 15/11 10 Gudstjänst (förinspelad, inga kyrkobesökare)
  Ljudinspelning 46 min, klicka här
  Tema: Vaksamhet och väntan - Stefan Andersson leder och predikar (17..31)
  -
 24. Söndag 22/11 10 Gudstjänst (direktsänd med förinspelad predikan).
  ljudinspelning efter virtuell direktsändning via Zoom-systemet 60 min, klicka här
  Tema: Kristi återkomst - Svante Svenson och Jan Hermanson leder,
  Suzanne Molin predikar (25..60), organist Tord Jägerskog, Musik och sång Jan Hermansson
  Inspelning: Staffan Jernberg.
  -
 25. Söndag 29/11 10 Gudstjänst (förinspelad, inga kyrkobesökare).
  Ljudinspelning 43 min, klicka här
  Tema: Nådens år - Stefan Andersson leder och predikar (11..22),
  Musik: Lena och Joakim Wohlfeil, Torbjörn Lundberg. Inspelning Torbjörn Lundberg.
  -
 26. Söndag 6/12 Gudstjänst Ljudinspelad, se klicka här
  Tema: Guds rike är nära Stefan Andersson predikar. Inspelning: Hendrik Vare.
  -
 27. 13/12 Lucia-tåg, inspelat vid Barnkörens avslutningen onsdag 9/12 Video 21 min, klicka här,
  Lucia: Iris Lundström. Inspelning Torbjörn Lundberg.
  -
 28. Söndag 13/12 Gudstjänst Ljudinspelad, se klicka här
  Tema: Bana väg för Herren Stefan Andersson predikar. Inspelning: Hendrik Vare.
  -
 29. Söndag 20/12 11 Gudstjänst 4:e advent Video 70 min, klicka här
  Tema: Herrens moder.
  Gudstjänstledare Eva Lenestad, predikan Peter Plars (16..31),
  Medverkan av våra föreslagna medarbetare David Olofsson (5..8,40..43) och Winnieross Olofsson (8..12),
  musik av Kristina Holm. Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 30. Söndag 27/12 11 Gudstjänst Video 67 min, klicka här
  Tema: Guds barn.
  Gudstjänstledare Sune Grafström predikan David Rönn (17..40), textläsning Christina Grafström,
  Sånggrupp: Lena Wohlfeil, Joakim Wohlfeil, Anna Eriksson och Sune Grafström,
  Trumpet: Joakim Wohlfeil Inspelning: Ingemar Hagengran.
  -
 31. Nyårsafton 31/12 Nyårsbön och parentation Ljudinspelad, klicka här
  Stefan Andersson parentation över Olle Bonnevier (10..17) och bön, Olov Olofsson musik
  tyst inledning 2 minuter, svagt ljud

  Tack till alla frivilliga inspelningstekniker

  som medverkat vid årets 28 tillfällen.
  Följande har medverkat (antal gånger) - vid 3 tillfällen saknas info:
  Ingemar Hagengarn (14), Torbjörn Lundberg (7), Tom Broberg (5), Staffan Jernberg (3), Jan Hermansson (3), Hendrik Vare (3), Catharina Lundberg (1), Svente Svensson (1).