Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2019-12-05
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2019-12
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Församlingstidningen, vintern 2019/202

Period: december-mars, utgiven 2019-11-30, tema: Till jordens yttersta gräns

Hela församlingstidningen, vinter 2019/2020 i pdf (5.3 MB)

Artiklar ur församlingstidningen, vinter 2019/2020


Länkar