Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2019-12-05
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2019-06
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artikelkopior kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Hela tidningen, sommaren 2019

i pdf (storlek 6.8 MB)
Period: juni - september, utgiven 2019-06-09, tema: Kvinnors erfarenheter

Artiklar ur församlingsbladet, sommaren 2019


Länkar