Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2019-12-06
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingstidning via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2016-06
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Period: Juni-september 2016, distribuerad 2016-06-05, tema: Ledarväxlingar

Hela tidningen, sommaren 2016

i pdf (storlek 6.0 MB)

Artiklar ur församlingstidningen, sommaren 2016


Länkar