Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@gmail.com) - ändrad 2019-12-05 (2015-09-15)
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingstidning 2015-09
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur den församlingstidning, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
Dels finns hela tidningen som en pdf-fil men vi har också samlat några artiklar ur tidningen i png-format.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@gmail.com.


Hela tidningen, hösten 2015

i pdf (storlek 5.3 MB) Period: September - November 2015, utgiven 2015-09-20, tema: Gemenskap

Artiklar ur församlingsbladet, hösten 2015


Länkar