Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@telia.com) - ändrad 2014-09-10
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling - församlingsblad 2014-09
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad, som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
P g a att hela tidningen är för stor att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur bladet.
Omslagssidorna presenteras i bildformat png och artiklarna i format pdf.
Artiklar kan även beställas via
goran.neider@telia.com.


Artiklar ur församlingsbladet, hösten 2014

Period: September-November 2014, utgiven 2014-09-14, tema: Kyrkan 40 år

Länkar