Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@telia.com) - ändrad 2011-11-22
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Församlingsblad 2011-11 från Upplands Väsby Missionsförsamling
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling.
P g a att ett helt blad är för stort att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur bladet. Artiklar kan även beställas via
goran.neider@telia.com.


Artiklar ur församlingsblad, vintern 2011-2012

Period: December 2011 - mars 2012, utgiven 2011-11-26

Länkar