Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@telia.com) - ändrad 2010-01-01
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling församlingsblad 2008-09
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling. P g a att ett helt blad är för stort att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur bladet. Artiklar kan beställas via
goran.neider@telia.com.


Artiklar ur församlingsblad, hösten 2008

Period: September - november 2008, utgiven 2008-09-07.

Församlingsboken

Avlidna

Sven-Erik Dahlgren, den 25 maj 2008.
Begravningsgudstjänsten hölls i Missionskyrkan den 4 juni 2008 och officiant var pastor Ulf Gustavsson.

Leonard Raneborn, den 17 juni 2008.
Begravningsgudstjänsten hölls i Missionskyrkan den 2 juli 2008 och officiant var pastor Britt-Inger Berggren.

Vi tackar Gud för vad Sven-Erik och Leonard fått betyda för sina familjer, släkt, vänner och Missionsförsamlingen i Upplands Väsby.

Vi gratulerar

Eva Anfält 60 år, den 2 oktober
Karin Perers 60 år, den 24 november

Vakanspastor Britt-Inger Berggren

Församlingsboken

Ywonette Olevik har begärt utträde från Upplands Väsby Missionsförsamlingen.

Länkar