Sidansvarig: Göran Neider (goran.neider@telia.com) - ändrad 2010-01-01
Uppl.Väsby Missionskyrkas församlingsblad 2008-03 via G Neider

Upplands Väsby Missionsförsamling församlingsblad 2008-03
Urval av artiklar och program
 

Syfte och målgrupp

Denna sida visar material ur det församlingsblad som utges av Upplands Väsby Missionsförsamling. P g a att ett helt blad är för stort att lagra här och att det dessutom kan kännas tungt att ladda ned hela tidningen, så har vi här samlat några artiklar ur bladet. Artiklar kan beställas via
goran.neider@telia.com.


Artiklar ur församlingsblad, våren 2008

Period: Mars - juni 2008, utgiven 2008-03-08.

Länkar